Brže - bolje - jeftinije!

Posjetite našu lokaciju:
HR-10040 Zagreb, Hrvatska, Idrijska 53
Pošaljite nam mail
durantem2@yahoo.com
Posjetite našu lokaciju:
HR-10040 Zagreb, Hrvatska, Idrijska 53
Pošaljite nam mail
durantem2@yahoo.com
Broj telefona
+385 91 531 7991
Kontakt

Prednosti sustava INB 06

Princip djelovanja sustava inicijatora napuknuća betona INB 06.

Osnovna prednost sustava INB 06 jest mogućnost gradnje bilo koje površine betonske podne ploče bez umetanja ili naknadnog rezanja dilatacija, tako da je u konačnici armirano betonska ploča izvedena u jednom komadu, a sav rad stezanja betona nakon izlijevanja i kristalizacije, kao i naknadna stezanja i rastezanja uslijed utjecaja promjena temperature, događaju se na poljima dimenzija 1 m × 1 m koja mogu projicirati samo silu koja dovodi do nastanka pravilnih mikropukotina, koje su na površini široke najviše 0,2 mm i praktički su nevidljive te nemaju nikakav utjecaj na svojstva i uporabivost tako izvedene armirano betonske podne ploče. Zbog toga nema nastanka naknadnih nekontroliranih pukotina, a čitava ploča u konačnici je umirena i nepomična.

 

Osnovne karakteristike armirano betonske podne ploče izvedene u sustavu INB 06:

 • sustav spada u tzv. „bešavne“ podove, odnosno podove bez dilatacija;
 • dnevne, radne reške su također bešavne, pravilne i bez naknadnih pukotina;
 • ploče se izvode u debljini od 11 cm – 15 cm (ovisno o projektiranom opterećenju, odnosno statičkom proračunu), što značajno smanjuje utrošenu količinu betona, i sa samo jed­nim slojem armature (obično Q257 ili Q335), čime se za oko 50 % smanjuje utrošak betonskog željeza;
 • nije potrebno vezivanje armaturnih mreža, jer ih spojnice sustava drže čvrsto na mjestu prilikom izlijevanja betona, što skraćuje vrijeme i time smanjuje cijenu gradnje;
 • nije potreban izravnavajući sloj pijeska ispod površine betonske podne ploče (što dodatno smanjuje trošak izvedbe), već se traži hrapava površina koja sprječava klizanje ploče prilikom njenog stezanja, kako bi se omogućilo iniciranje mikropukotina; utvrđivanje ploče omogućeno je također iskopom i betoniranjem sidrenih greda koje se izvode u rasteru od 15 m × 15 m, a dimenzija su u presjeku 30 cm širine i 20 cm dubine, te se iskapaju u gotovom zbijenom nasipu, nakon čega se preko čitave površine stavlja tanka plastična folija čija je jedina uloga zadržavanje vlage u betonu dok kristalizira;
 • može se izvoditi betonima većih čvrstoća koji se jače skupljaju;
 • ne zahtijeva se korištenje superplastifikatora;
 • zbog manjeg utroška betona i željeza te uklanjanja potrebe za rezanjem ili umetanjem dilatacijskih profila, ovako izvedena podna ploča može biti i do 30 % jeftinija za izgradnju od klasične armirano betonske ploče s dilatacijama;
 • ploče u sustavu INB 06 mogu se izvoditi na nosivom nasipu od kamenog agregata, ali i na betonskim nosivim konstrukcijama, npr. prilikom izgradnje parkirališta na krovovima zgrada;
 • u sustavu INB 06 vrlo je jednostavna ugradnja elemenata podnog grijanja, a budući da je podna ploča znatno tanja od klasične, postižu se i značajne energetske uštede zbog smanjene mase betona koju je potrebno zagrijati;
 • nema potrebe za naknadnim održavanjem dilatacija, budući da dilatacije ne postoje, čime se štedi novac za čitavog radnog vijeka podne ploče;
 • po svemu navedenom, sustav INB 06 omogućava materijalno i energetski učinkovitu, „zelenu“ gradnju industrijskih podnih ploča.