Brže - bolje - jeftinije!

Posjetite našu lokaciju:
HR-10040 Zagreb, Hrvatska, Idrijska 53
Pošaljite nam mail
durantem2@yahoo.com
Posjetite našu lokaciju:
HR-10040 Zagreb, Hrvatska, Idrijska 53
Pošaljite nam mail
durantem2@yahoo.com
Broj telefona
+385 91 531 7991
Kontakt

Objekti za poljoprivredu

Peradarnik, Murska Sobota, Slovenija - 1500 m2

Plastenik, Zaprešić, Hrvatska - 1020 m2

Peradarska farma, Slovenija - podno grijanje

Stočna farma, Slovenija - podno grijanje